Стареене на гумите - Continental AG

7 Юли 2021

 

Стареене на гумите - Continental AG удостоверява, че правилно съхраняваните и неизползвани гуми могат да се продават като нови до петата година от производството си.

 

Стареене на гумите

 

Напоследък много се говори за стареенето на гумите. Мненията на специалисти, журналисти и широката общественост често са различни. Бихме желали да ви представим становището по въпроса на компания Континентал АГ. Стареенето на гумите се дължи на постоянно протичащите в тях химически и физически процеси. При всички случаи процесите при правилно съхраняваните гуми протичат много бавно. Континентал АГ препоръчва за съхранението на гумите да се погрижат професионалисти или гумите да се съхраняват в подходяща среда.

 

Кога гумите са стари ? 

 

Гумите на леките автомобили могат да се използват до 10-та година от живота на продукта, ако са били спазвани препоръчаните условия за съхранение. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката на гумата.

 

Как да съхраняваме гумите ?

 

Ако гумите са съхранявани при препоръчаните условия (а именно: в студено и сухо помещение, защитено от пряка слънчева светлина, химически продукти и влиянието на озона), те ще запазят своите характеристики през целия период на живота на продукта.

 

Как да разберем датата на производство ?

 

По правило на всяка гума се посочва т. нар. DOT (Дата на производство Този четирицифрен код Ви показва седмицата и годината на производство на Вашата гума). Последните 4 цифри в означението DOT ще ви помогнат да определите точната дата на производство и възрастта на гумата. Ако например видите 2518 – това означава, че гумата е произведена през 25-та седмица на 2018 година.

 

Дружество Континентал АГ удостоверява, че правилно съхраняваните и неизползвани гуми могат да се продават като нови до петата година от живота на продукта.