Forbes Business Awards 2023 - Медина Мед ® Финалист в категория, Зелена компания на 2023

2 Юни 2023

Forbes Business Awards 2023: Медина Мед ® - Финалист в категория, Зелена компания на 2023 – бизнеси, които целенасочено водят зелени политики. 

 

Ние сме модерна компания и гледаме към бъдещето както на бизнеса ни, така и на природата. Точно затова като лидер и иноватор в сегмент регенерат на тежкотоварни/индустриални гуми в България, продължваме инвестиции в изграждането на иновативна производствена инфраструктура, която създава решения за рационална и устойчива мобилност. В допълнение сме и съоснователи на Екомедиана Рисайклинг. Цел на компанията е изграждането на устойчива система за разделно събиране и оползотворяване на излезлите от употреба гуми, чрез рециклирането им до крайни суровини за производството на нови изделия. Това ни позволява да постигнем 100% рециклиране на излезли от употреба гуми.

 

През 2020 г. успешно внедрихме иновация както в България, така и на целия Балкански полуостров - производствен процес за възстановяване на гуми за тежкотоварни транспортни средства по технология "топъл регенерат". 

 

Медина Мед ® е единствен производител в България на тежкотоварни гуми топъл регенерат REMEDINA ®. Нашият собствен бранд REMEDINA ® е аналог на световните водещи производители на гуми по качество и постигнати резултати.

 

REMEDINA ® намалява разходите за гуми на автопарка, оптимизира живота на гумите, като се използва остатъчният ресурс за нов живот. И то такъв, който е идентичен на нови премиум гуми в тежкотоварния сегмент.

 

Иновацията "топъл регенерат" намалява генерирането на вредни емисии и добавя значителна добавена стойност за всеки собственик на транспортна флота. Устойчивостта, опазването на климата и намаляването на въглеродния отпечатък са ключови въпроси за транспортната индустрия вече много години. Ние се стремим да помогнем на автопарковете да се справят с тези предизвикателства и с нашите иновативни решения да ги подкрепим по пътя към устойчиво управление на автопарковете.

 

Ето защо нашият безпогрешен фокус върху устойчивостта е залегнал в стратегията на компанията - да предоставяме зелени и рационални решения. Нашият бранд REMEDINA ® спестява 70% от материалите, необходими за направата на нова тежкотоварна гума, което значително облекчава тежестта върху околната среда. В допълнение към спестяването на суровините регенерирането като процес помага за намаляването на вредните емисии, както и използването на ресурси като вода и енергия.

 

Екологичната полза благодарение на повторната употреба на основата на гумата е безспорна. Нашето рационално и ефективно решение ни прави първата компания за регенериране на Балканския полуостров, която предлага модели гуми, чиито характеристики на пробег, съпротивление при търкаляне са практически сходни на нови премиум гуми. Можем да се похвалим с ниско съпротивление при търкаляне, което води до отлична горивна ефективност.

 

Регенерирането на гуми за тежкотоварни автомобили генерира 135 кг по-малко емисии, пуснати в атмосферата, в сравнение с производството на една нова гума. Иновацията ни доведе до спестяване на близо 4320 тона емисии в България само за 2022 г. През 2022 сме пуснали в оперативна експлоатация малко над 32 хиляди гуми. Като допълнително сме спестили 1300 тона емисии от регенерат на индустриални гуми.

 

Медина Мед ® разполага с опит, знания и ноу-хау от далечната 1996 г. Ние предоставяме решения за регенерат в различните сегменти гуми - както за тежкотоварни, за агро-, за индустриални. При индустриалните гуми реализирахме производствена иновация за регенерат на гуми до 57" цола, самата гума е с тегло 5 тона и товароподемност 50 тона. Услугата регенерат е решение, което позволява да се извлече максимална полза от първия живот на гумите, генерираща втори, дори и трети, което води до гарантирано намаляване на разходите.

 

FBA2023_04 Tag FINALIST Зелена компания на 2023 .png (401×401)

 

Конкурсът е сред най-важните инструменти на Forbes в изпълнение на неговата мисия да насърчава хората да следват мечтите си и да преследват своето щастие, като търси шампионите на свободното предприемачество и насочва вниманието на обществото към вдъхновяващите им истории.

 

Методология:

  • Компаниите отговарят на общи и няколко специфични за съответната категория въпроси.
  • Оценяването се извършва от жури, което включва успешни предприемачи с добра репутация от различни сфери на икономиката.
  • Журито получава цялата информация, която му позволява да провери коректността на класирането. Екипът на Forbes сумира точките, събрани от всички членове на журито, и подрежда крайното класиране във всяка категория.
  • Награда получава компанията, заела първо място във всяка категория. Допълнително се излъчват финалисти в топ 3.

 

За наградите на Forbes могат да кандидатстват всички компании, регистрирани в България, независимо от техния размер, сектор и собственост. Не могат да кандидатстват търговски представителства на чуждестранни компании, както и фондации и други организации, които не са регистрирани по Търговския закон. Компаниите, кандидатстващи за наградите, отговарят на четири общи и няколко специфични въпроса в зависимост от категорията, като всеки въпрос носи до определен брой точки. Отговорите се оценяват от независимо жури, съставено от уважавани бизнес лидери от различни сектори на икономиката. Всеки член на журито оценява  самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на Forbes, който обобщава получената от журито информация, и на тази основа класира кандидатурите във всяка категория и обявява финалистите. При конфликт на интереси членовете на журито не поставят оценки за съответната кандидатура, а липсващата позиция се запълва със средната оценка на другите членове на журито за тази кандидатура.