СЕРТИФИЦИРАН ЦЕНТЪР - MICHELIN

24 Септември 2017

Медина Мед - най-голяма цертифицирана мрежа сервизи за гуми по стандарти и изисквания на MICHELIN.

  

Сертификатът се присъжда на годишна база на сервизите за гуми, членове на Партньорската програма на Michelin, след външен независим одит, който гарантира, че изискванията на Michelin за качество са стриктно спазвани както в техническо отношение, така и по отношение на неговите продукти.

Партньорската програма на Michelin в среден и дългосрочен план позволява на вносителите на Michelin да усъвършенстват и развият своите професионални дейности.

Сертификатът на Michelin е стандарт за налагане на професионален бизнес стил, създаден и одобрен от Michelin, еднакъв в цяла Европа. Този стандарт гарантира, че в „Сертифициран център Michelin“ методите на работа са съобразени с техническите изисквания за продажба и монтаж на гуми, че сградата, оборудването и инструментите отговарят на всички необходими условия, за да осигурят персонално отношение, сигурност и комфорт, и че персоналът е на разположение на клиентите за въпроси и предложения. В „Сертифициран център Michelin“ прозрачността на извършената работа по автомобила на клиента се гарантира чрез използването на Работен лист.

 „Медина Мед“ получи сертификата на Michelin след процес на оценка, обхващаща одит на търговския обект и приложение на план за действие. Одитът, който се провежда всяка година, включва оценка на търговския обект в различни аспекти – оценка на сервизните дейности, обучение на персонала, отношение към клиента и т.н. Планът за действие се прилага с помощта на Наръчника за стандартни процедури, предложен от Michelin и съдържащ дейности за развитие, подобрения в търговския обект (сграда, оборудване и т.н.), сигнализация, обучения, оборудване и мотивация на персонала. Следвайки плана за действие,  „Медина Мед“ постигна необходимото ниво в одита и без никакво съмнение в качеството и организацията на тяхната работа получиха дипломата „Сертифициран център Michelin“.

MICHELIN, с централа в Клермон-Феран, Франция, е представена в повече от 170 държави, има 60 завода в 19 страни и над 117 000 служители по света. Групата разполага с развойни центрове в САЩ, Япония, Тайланд и Китай, както и плантации за каучук в Бразилия и Нигерия. Повече от век мисията на Michelin е да участва в мобилността на стоки и хора чрез подобряване на свободата на движение, сигурността и удоволствието от пътуването и откриването на света.