СЕРТИФИЦИРАН ЦЕНТЪР - MICHELIN

20 Юни 2021

Медина Мед - най-голяма сертифицирана мрежа сервизи за гуми по стандарти и изисквания на MICHELIN - София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Добрич и Русе.

  

Сертификатът се присъжда на годишна база на сервизите за гуми, членове на Партньорската програма на MICHELIN, след външен независим одит, който гарантира, че изискванията на MICHELIN за качество са стриктно спазвани както в техническо отношение, така и по отношение на неговите продукти.

 


Сертификатът на MICHELIN е стандарт за налагане на професионален бизнес стил, създаден и одобрен от Michelin, еднакъв в цяла Европа. Този стандарт гарантира, че в „Сертифициран център Michelin“ методите на работа са съобразени с техническите изисквания за продажба и монтаж на гуми, че сградата, оборудването и инструментите отговарят на всички необходими условия, за да осигурят персонално отношение, сигурност и комфорт, и че персоналът е на разположение на клиентите за въпроси и предложения. В „Сертифициран център MICHELIN“ прозрачността на извършената работа по автомобила на клиента се гарантира чрез използването на Работен лист.

 „Медина Мед“ получи сертификата на MICHELIN след процес на оценка, обхващаща одит на търговския обект и приложение на план за действие. Одитът, който се провежда всяка година, включва оценка на търговския обект в различни аспекти – оценка на сервизните дейности, обучение на персонала, отношение към клиента и т.н. Планът за действие се прилага с помощта на Наръчника за стандартни процедури, предложен от MICHELIN и съдържащ дейности за развитие, подобрения в търговския обект (сграда, оборудване и т.н.), сигнализация, обучения, оборудване и мотивация на персонала. Следвайки плана за действие,  „Медина Мед“ постигна необходимото ниво в одита и без никакво съмнение в качеството и организацията на тяхната работа получиха дипломата „Сертифициран център Michelin“.


София, бул.В.Вазов 83 - вижте повече

Тел: +359 887 287 539 

Тел: +359 882 938 074 | +359 884 512 319 
 
Тел: +359 2 827 47 43   | +359 886 438 514 
Тел: +359 886 070 223 | +359 887 432 818 
 
Тел: +359 56 888 600   | +359 886 438 527 
Тел: +359 887 322 102 | +359 888 721 590 
 
Тел: +359 52 750 027   
Тел: +359 886 438 497 | + 359 884 512 134 
 
Тел: +359 32 693 122    | +359 888 332 876 
Тел: +359 885 460 444 | +359 886 438 526 
 
Тел: +359 34 452 845    
Тел:  +359 887 439 399 | +359 882 37 03 11 
 
Тел: +359 82 845 348 | +359 886 438 495
 
Тел: +359 42 623 871 | +359 887 33 66 86
 
Тел:  +359 42 681 490   
Тел: +359 886 43 85 20 | +359 889 542 032
 
Тел: +359 885 86 86 84 
Тел: +359 882 500 996
E-mail: dobrich@medina-med.com