СЪХРАНЕНИЕ НА ГУМИТЕ

20 Юни 2020

Преди смяна и оставяне за съхранение е добре да отбележите с тебешир посоката на въртене и позицията къде точно са били поставени (напр. ЛП = лява предна гума; ДЗ = дясна задна гума). След това ги почистете и отстранете камъчетата и дребния чакъл. Гумите би трябвало да се държат на сухо, хладно, тъмно място, далеч от масла, бензин, мазни продукти и други химикали, които вредят на гумите.

ВЛАГА:

Гумите трябва да се съхраняват на хладно, сухо и проветриво място. Ако се съхраняват на открито, трябва да са изцяло покрити с непромокаемо покривало.

СВЕТЛИНА:

Гумите не трябва да са изложени на слънчева или изкуствена светлина и особено на ултравиолетови лъчи. Обикновените лампи с жълта светлина са за предпочитане пред флуоресцентните.

ТЕМПЕРАТУРА:

Температурата не трябва да надвишава 35 C. Да се избягва директен контакт с топли тръби и радиатори.