КРАТЪК РЕЧНИК НА ПОНЯТИЯТА

24 Септември 2017

 

Кратък речник на понятията

 

 • Аквапланинг - Загуба на контакт на гумите с пътната настилка, поради образуване на воден слой между гумата и настилката. Това причинява загуба на адхезията (сцеплението) на гумите – превозното средство става нестабилно като върху ледена повърхност. Нашето предложение: не спирайте рязко, намалете газта и изчакайте да се възобнови контактът на гумите с пътната настилка.

 

 • Адхезия - Сцепление на гумата с пътната настилка.

 

 • Хендлинг - Субективна преценка за поведението на гумите по време на пътуване, особено на завои. Оценява се например скоростта на реагиране на гумата при рязка промяна на посоката на движение.

 

 • Силика - Хидратиран силикатен оксид, който се прибавя към сместа на протектора (частта от гумата с отлети блокове, която осигурява контакта на гумата с пътната настилка) за подобряване на характеристиките на движение. Предимство за клиента е определено по-краткия спирачен път върху мокра настилка и по-добра адхезия на гумата при зацепване и на завои. Силика същевременно снижава въртеливото съпротивление на гумата и по този начин намалява разхода на гориво.

 

 • RF - (от английски Reinforced) Подсилена експлоатация на гумите. Повишено допустимо натоварване.

 

 • FR - Изпъкнала част на протектора, която предпазва джантата от повреждане – особено при непредпазливо паркиране покрай бордюри.

 

 • ML - Предпазване на стрингера (каучукова изпъкнала лента на стрингера) – предпазва стрингера на гумата от повреда особено при непредпазливо паркиране покрай бордюр.

 

 • XL - Обозначение на гума с повишено допустимо натоварване – предпочита се от притежатели на тежки превозни средства.

 

 • SSR - самоносещи гуми Continental- гума с подсилени страници, която продължаваа да носи тежестта на автомобила дори и при загуба на налягане. Монтира се  само на автомобили, пригодени за такива гуми. Възможност да бъдат изминати още 80км. със скорост 80км/ч при нулево налягане.

 

 • ZP  - zero pression- самоносещи гуми Michelin-гума с подсилени страници, която продължаваа да носи тежестта на автомобила дори и при загуба на налягане. Монтира се  само на автомобили, пригодени за такива гуми. Възможност да бъдат изминати още 80км. със скорост 80км/ч при нулево налягане

 

MO - за Mercedes 

 

AO - за Audi 

 

NO - за Porsche

 

J - за Jaguar

 

LT - пикапи

 

REINF. - подсилена

 

 • Бионика - Научно направление, което използва методи и системи, открити в природата, и ги прилага в модерните технологии (например технология при изработване на автомобилни гуми). Пример: Бионичен профил – аналогия от разперващите се лапи при хищниците от семейство котки при допира с повърхността след скок.
 • Бионичен профил - Характеристика на конструкцията на гумата, спомагаща за разширяване на гумата при натискане на спирачките (по аналогичен начин и зацепване и влизане в завой). Благодарение на това в контакта (между гумата и пътната настилка) влиза по-голямо количество каучук. Предимството за клиента е по-краткият спирачен път, по-малко поднасяне при зацепване и по-високо сцепление на гумата при движение в завои.

 

 • Бионична мрежа - Специална смес на протектора на гумата. В екстремни ситуации (рязко спиране, остри завои, бързо ускоряване) гумата се нуждае от значително по-високо сцепление. Предимство за клиента е същественото съкращаване на спирачния път, по-добро зацепване и по-сигурно движение в завои и при това щадящо дълго време гумата.

 

 • DOT - Department of Transportation. 10 цифреният код след DOT дава информация за седмицата и годината на производство на гумата, както и за производителя, фабриката, линията за гуми и размера.

 

 • M+S - Обозначение на гумата показващо, че гумата е одобрена за използване при кални и снежни условия (Mud & Snow).