„Зелено, иновативно производство на мотокарни гуми” на Медина Мед ООД. „Иновации за зелена индустрия”, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

26 Май 2021

 

На 12.05.2021 г, проект „Зелено, иновативно производство на мотокарни гуми” на Медина Мед ООД бе одобрен за финансиране по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България, Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

 

С официално писмо на Иновация Норвегия, считано от 12 май 2021г, проект „Зелено, иновативно производство на мотокарни гуми” на Медина Мед ООД бе одобрен за финансиране по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България, Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Информация относно Норвежки финансов механизъм 2014-2021 в България, можете да откриете на:

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/

 

Проект „Зелено, иновативно производство на мотокарни гуми” е свързан със закупуване, въвеждане вексплоатация на новооборудване за производство на възстановени, пневматични мотокарни гуми и модернизиране на съществуващи производствения помещения на площадката на Медина Мед ООД, в които ще се помести новата производствена линия.

 

Обща цел на проекта: Въвеждане на иновативно, екологосъобразно производство на възстановени, пневматични мотокарни гуми.

 

Бенефициент: Медина Мед ООД

 

Обща стойност: 1 670 000,00 евро (от които 730 000,00 евро безвъзмездна финансова помощ и 940 000,00 евро собствено финансиране).

 

Начало: 15.06.2021г.

Край: 31.12.2022 г.