Встъпително информационно събитие за представяне на проект „Зелено, иновативно производство на мотокарни гуми” на Медина Мед ООД

13 Август 2021

На 19.08.2021 г.,от 15:00 ч., ще се проведе встъпително информационно събитие за представяне на проект „Зелено, иновативно производство на мотокарни гуми” на Медина Мед ООД, одобрен за финансиране по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България, Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

 

Информация относно Норвежки финансов механизъм 2014-2021 в България, можете да откриете на:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/

 

Информационното събитие ще се проведе онлайн, в платформата „Zoom”, с отворен достъп на адрес:

 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81074134556

Работен език: Български език

 

Проект „Зелено, иновативно производство на мотокарни гуми” е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация на ново оборудване за производство на възстановени, пневматични мотокарни гуми и модернизиране на съществуващи производствения помещения на площадката на Медина Мед ООД, в които ще се помести новата производствена линия.

 

Обща цел на проекта: Въвеждане на иновативно, екологосъобразно производство на възстановени, пневматични мотокарни гуми.

 

Бенефициент: Медина Мед ООД

Обща стойност: 1 670 000,00 евро (от които 730 000,00 евро безвъзмездна финансова помощ и 940 000,00 евро собствено финансиране).

Начало: 15.06.2021г.

Край: 31.12.2022 г.