ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ

11 Декември 2013

 

 ОНЛАЙН МАГАЗИН - +359 0700 20 707 

21.12.2013 - Събота           - ДО 14:00 ч

22.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - РАБОТЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

 

СЕРВИЗ ГУМИ СОФИЯ - 0886/438 514 

21.12.2013 - Събота           - ДО 16:00 ч

22.12.2013 - Неделя           - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - РАБОТЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН


СЕРВИЗ ГУМИ СОФИЯ кв.Горубляне - 0884/512 319

21.12.2013 - Събота           - ДО 16:00 ч

22.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН


СЕРВИЗ ГУМИ БУРГАС - 0886/438 527

21.12.2013 - Събота           - ДО 16:00 ч

22.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - РАБОТЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН


СЕРВИЗ ГУМИ ПЛОВДИВ - 0888/332 876  

21.12.2013 - Събота           - ДО 16:00 ч

22.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН


СЕРВИЗ ГУМИ ВАРНА - 0886/438 497

21.12.2013 - Събота           - ДО 12:00 ч

22.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН


СЕРВИЗ ГУМИ СТАРА ЗАГОРА ТОВАРНИ - 0886/438 520

21.12.2013 - Събота           - ДО 16:00 ч

22.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН


СЕРВИЗ ГУМИ СТАРА ЗАГОРА ЛЕКИ - 0887/336 686

21.12.2013 - Събота           - ДО 16:00 ч

22.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН


СЕРВИЗ ГУМИ ПАЗАРДЖИК - 0887/439 399

21.12.2013 - Събота           - ДО 16:00 ч

22.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН


СЕРВИЗ ГУМИ РУСЕ -  0886/438 495

21.12.2013 - Събота           - ДО 12:00 ч

22.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН


СЕРВИЗ ГУМИ ПЛЕВЕН - 0886/977 780

21.12.2013 - Събота           - ДО 14:00 ч

22.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

23.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

24.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

25.12.2013 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН

26.12.2013 - Четвъртък      - ПОЧИВЕН ДЕН

27.12.2013 - Петък              - РАБОТЕН ДЕН

28.12.2013 - Събота            - РАБОТЕН ДЕН

29.12.2013 - Неделя            - ПОЧИВЕН ДЕН

30.12.2013 - Понеделник   - РАБОТЕН ДЕН

31.12.2013 - Вторник         - ПОЧИВЕН ДЕН

01.01.2014 - Сряда              - ПОЧИВЕН ДЕН