Подкопани печалби, спад в оборота – изпълнителната работа на Michelin е „в съответствие“

29 Юли 2013

Най-големият европейски и вторият по големина световен производител на гуми Michelin представи резултатите си за първото полугодие на 2013 г. и трябваше да приеме загубите си за повечето показатели. Положителното спрямо предишната година е намаленото наполовина ниво на дълга (нетен дълг) от 1,1 милиарда евро.

 

Печалбата (нетен доход) има пробив от 915 милиона – на 507 милиона евро, продажбите са паднали с повече от пет процента до 1,16 милиарда евро, а оперативният марж е намален от 12,3 на 11,3 % , единичните продажби с 1,5 %. Влошаването на смесените цени - т.е. цените на концесии - е струвало на компанията 242 милиона евро, а негативните валутни ефекти са 143 милиона. Според изпълнителния директор Жан Доминик Senard, изпълнителната работа на Michelin е "в съответствие" с целите на групата. След обявяването на финансовите резултати, акциите на Michelin са паднали веднага с три процента.