Намаляване на капитала на Michelin

14 Декември 2013

Michelin е решил да намали броя на собствените си корпоративни акции от около 1.8 милиона единици. Това е еквивалент по отношение на всички издадени 185,4  милиона акции, като това бележи спад от само един процент. В стойностно изражение, това е намаляване на капитала с 3,6 милиона, което се равнява на малко под 370 800 000 евро.