Медина Мед“ ООД успешно приключва дейностите по проект „Зелено, иновативно производство на мотокарни гуми”

16 Ноември 2022

„Медина Мед“ ООД успешно приключва дейностите по проект „Зелено, иновативно производство на мотокарни гуми” на Медина Мед ООД, финансиран по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България, Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Информация относно Норвежки финансов механизъм 2014-2021 в България, можете да откриете на:

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/

 

Проект „Зелено, иновативно производство на мотокарни гуми” е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация на ново оборудване за производство на възстановени, пневматични мотокарни гуми и модернизиране на съществуващи производствения помещения на площадката на Медина Мед ООД, в които е поместена новата производствена линия.

 

Обща цел на проекта: Въвеждане на иновативно, екологосъобразно производство на възстановени, пневматични мотокарни гуми.

 

Бенефициент: Медина Мед ООД

 

Обща стойност: 1 670 000,00 евро (от които 730 000,00 евро безвъзмездна финансова помощ и 940 000,00 евро собствено финансиране).

 

 

“Green, innovative production of tires for material handling vehicles” Project Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 Programme Business Development, Innovation and SMEs, Bulgaria Focus area: Green Industry Innovation