Continental планира последно отпускане на заем за 2013

13 Септември 2013

Continental планира своя издаден през октомври 2010 г. заем с купон от 6,5% , чрез издаване на нов заем в евро с бенчмарк-размер с очаквана продължителност от три и половина години и обем на преждевременно погасяване от най-малко 500 милиона евро.

 

 

"Искаме да се възползваме от моментната положителна пазарна среда и динамиката на нашите предишни заеми за рефинансиране на четвъртия ни заем през 2010 г.", каза главният финансов директор Волфганг Шефер и посочи, че това е последната публична емисия облигации за тази година. Това е още една стъпка за намаляване на лихвените разходи като същевременно ще се повиши по-нататък финансовата обвързаност.