Акционерите на Michelin избират Michel Rollier в Надзорния съвет

23 Май 2013

 


 

Миналия петък акционерите на Michelin в годишното си Общото събрание избират шест члена на Надзорния съвет, включително и новия член Michel Rollier. Това е бившият управляващ генерален партньор на концерна Michelin и бе назначен от Общото събрание от членовете на Управителния съвет за свой нов председател, на мястото на Éric Bourdais de Charbonnière, който бе на този пост 13 години.Осем-членният Надзорен съвет сега се състои от:  Olivier Bazil, Pat Cox, Barbara Dalibard, Jean-Pierre Duprieu, Louis Gallois, Anne-Sophie de La Bigne, Laurence Parisot und Michel Rollier. Наред със своя нов председател, комисията назначи в допълнение и членове на Одитния комитет, които за в бъдеще ще са Bazil (председател), Duprieu, de La Bigne и Rollier. По време на Общото събрание, акционерите също така взеха решение за изплащане на дивиденти в размер на 2.40 евро.