ГАРАНЦИЯ ЗАЩИТА НА ГУМИ

26 Април 2024

НОВО! Гаранция Защита на гуми Уникална премиум програма от световния лидер в застраховането Алианц

 

Единствено в сервизи за гуми Медина Mед! 

 

Защитете новите си гуми и пътувайте без притеснения с нашата премиум застраховка от Алианц Партнърс. Не позволявайте неочаквани спуквания, повреди или вандализъм да попречат на вашата мобилност и си осигурете спокойствие на пътя.

 

С достъпни цени и бързо обработване на исковете можете да карате с увереност, че вашите гуми са защитени.

 

Застраховани събития - застраховката покрива спуквания и повреди причинени от:

 • Остри предмети – пирон, рапидка, стъкло и др.
 • Пряк удар с бордюр.
 • Вандализъм/злоумишлени действия – срязване, пробождане и др.

ЕКСКЛУЗИВНО! Ние подменяме повредената гума с нова, а не я ремонтираме!

 • За да бъдете 100% спокойни и уверени в безопасността на вашия автомобил, оптимален баланс и да избегнем потенциални рискове от асиметрично износване, допълнително ще подменим и срещуположната гума на същата ос като повредената! 
 • Нашата политика е да не ремонтираме повредените гуми, независимо дали такъв ремонт е технически възможен. Вместо това, осигуряваме напълно нови гуми за да гарантираме вашата безопасност на пътя.

Обезщетения – възстановяват се разходите за:

 • Подмяна на повредената гума с нова от съответния вид или еквивалентна.
 • Подмяна на срещуположната гума на същата ос като повредената с нова от съответния вид или еквивалентна.
 • Труд по подмяна на гумите.

Параметри на програмата:

 • Всички видове и модели нови гуми за леки и лекотоварни автомобили с цена до 1000 лв./гума. 
 • Единствено в момента на покупка на гумите.
 • Застраховат се гуми в комплект от 2 или 4. Застраховат се едновременно всички еднакви гуми, закупени и монтирани на едно МПС.
 • Вие избирате срока в момента на покупката – 12 или 24 месеца. След изтичане срокът не може да се удължава.
 • Покрити са 2 събития за срока на застраховката. При изплатени две обезщетения, застраховката автоматично се прекратява.
 • 100% възстановяване на разхода за новите гуми през първата година. 75% възстановяване на разхода за новите гуми през втората година (при срок на застраховката 24 месеца). Максимум 15 лв./гума разходи за труд.
 • Не подлежат на застраховане гуми на таксиметрови и автомобили под наем, автошколи, каравани, демонстрационни и тестови автомобили, както и такива със специално предназначение (спешна помощ, линейки, полиция, противопожарна безопасност)
 • Всички повредени и/или подменени гуми стават собственост на "Медина Мед". Това ни позволява да контролираме качеството и правилната утилизация на старите гуми.

При застрахователно събитие:

 • Обадете се телефон 02/490 33 01 за съдействие и инструкции.
 • Посетете сервиз за гуми Медина Мед и вземете констативен протокол.
 • Подменете повредената гума и срещуположната в сервиз за гуми Медина мед и вземете платежен документ.
 • Предявете претенция към Алианц Партнърс.
 • Ще ви бъде възстановен извършеният от вас непредвиден разход.

Мм3.png (1779×429)

За повече информация - СЕРВИЗИ ЗА ГУМИ МЕДИНА МЕД ООД 

 

MEDINA MED .png (2461×1389) 

 

 

 

ОНЛАЙН МАГАЗИН

Тел: +359 700 20 707
Факс: +359 2 856 5203
*На цената на един градски разговор
 
 

София, бул.В.Вазов № 83 - вижте повече

Тел: +359 887 287 539 | +359 885 862 557

Тел: +359 882 938 074 | +359 889 460 206
——————————————————— 
 

Тел: +359 884 331 339 | +359 884 512 319 

Тел: +359 886 968 887

——————————————————— 
                           
Тел: +359 2 827 47 43   | +359 886 438 514 
Тел: +359 886 070 223 | +359 887 432 818 
——————————————————— 
 
Тел: +359 56 888 600   | +359 886 438 527 
Тел: +359 888 721 590 
———————————————————  
 
Тел: +359 52 750 027   
Тел: +359 886 438 497 | + 359 884 512 134 
——————————————————— 

 

Тел: +359 32 693 122    | +359 888 332 876 
Тел: +359 885 460 444 | +359 886 438 526 
———————————————————  
 
Тел: +359 34 452 845    
Тел:  +359 887 439 399 | +359 882 370 311 
———————————————————  
 
Тел: +359 82 845 348   | +359 886 438 495
Тел: +359 882 963 303 | +359 885 824 503
——————————————————— 

 

Тел: +359 887 33 66 86 | +359 884 85 85 86
Тел: +359 886 43 85 20 | +359 889 54 20 32
———————————————————  
 
Тел: +359 885 86 86 84
Тел: +359 882 500 996
Тел: +359 886 333 030
E-mail: dobrich@medina-med.com
———————————————————  
 
Тел:  +359 882 424 332  
Тел:  +359 887 393 927
——————————————————— 

 

Тел:  +359 885 868 684
Тел:  +359 889 434 772
——————————————————— 

  

Тел: +359 885 862 557
Тел: +359 889 18 89 89
——————————————————— 
 
  
 
ГЛАВЕН ОФИС И СЧЕТОВОДСТВО
Стара Загора 6000, Хрищенско шосе № 8
Тел: +359 42 600 261 - Администрация
Тел: +359 42 601 098 - Счетоводство
Факс: +359 42 622 911 
E-mail: medina@medina-med.com
 

Facebook - страница на Медина Мед ООД.

 

МЕДИНА МЕД ООД е регистрирана в Агенция по вписванията, с идентификационен номер 123737210 и данъчен номер BG123737210, адрес - Стара Загора 6000, ул.Хрищенско шосе № 8.