CONTINENTAL - гаранция защита

3 June 2024

CONTINENTAL - Ви гарантира безопасно и комфортно шофиране при всякакви пътни условия.

 

 1. Бенефициент: Всеки клиент, който от 3 юни 2024 до 30 юни г. е закупил тежкотоварни гуми от марката CONTINENTAL, включително моделите CCA3, CCA3ED, CCRA3, CCRD3, CED3, CED3+, CEPD, CEPD+, CEPS, CEPS+, CERD3, CERD3+, CERD5, CERS3, CERS3+, CERS5, CES3, CES3+, CET3+, CHD3, CHD5, CHS 3, CHS3+, CHS5, CHT3, CHT3+, CLPD, CLPS, CPA3, CSD3, CSS3, CSS3ED, CST3, CUA3, CUSA3+, CUSD3, HDL1, HDR, HDR2+E, HDU1, HDW, HDW2, HDW2SC, HSL2+, HSR, HSR1, HSR1ED, HSR2, HSR2ED, HSU, HSW2, HTL2, HTR, HTR+, HTR2, HTR2+, HTW2, LDR+, LDR1, LSR+, LSR1, RMS, от сервизи за гуми Медина Мед ®
 2. Гаранцията е приложима за гуми, които не са износени наполовина в най-високата точка, в съответствие с дълбочините на шарката, и чийто DOT номер върху страничната част на гумата е по-голям или равен на 0120.
 3. Условия за прилагане на "CONTINENTAL - Гаранция Защита" Процедурата, която трябва да изпълните, за да се възползвате от ГАРАНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА: Гумата трябва да е повредена до степен, която изключва възможността за поправка, както е описано по-долу.
 4. Определение за случайна повреда: Случайна повреда означава всяка непоправима повреда на гумата, която не се дължи на някоя от следните причини, включително, но не само: Повреда на гумата в резултат на пътно-транспортно произшествие и/или актове на вандализъм, пожари или природни бедствия; Неправилно съхранение на гумата; Недостатъчно налягане или претоварване (което води до прегряване на гумата и повреда на металната конструкция); Неправилен монтаж или демонтаж; Монтаж на гумата на неподходяща джанта или на джанта, различна от препоръчаната; Използване на гумата в условия, различни от тези, за които е предназначена; Повреди в резултат на механични повреди на автомобила (включително проблеми със спирачната система на автомобила) или повреди, засягащи кормилната уредба или окачването; Зона по протектора с локално износване в следствие на внезапно спиране/блокиране на колелата; Зони с ускорено износване поради многократно ускоряване и спиране.
 5. Процедура, която трябва да бъде следвана: Клиентът следва да изпрати повредената гума до сервиз за гуми "Медина Мед ®", като посочи, че иска да се възползва от възможността да му бъдат възстановени средствата в съответствие с настоящата гаранция.
 6. Клиентът е наясно, че за да се възползва от условията на тази гаранция, трябва да прехвърли собствеността върху повредената гума на "Медина Мед ®".
 7. С изпращането на повредената гума до сервиза за гуми "Медина Мед ®", с придружен "формуляр за рекламация" клиентът се съгласява, че ако "Медина Мед ®" прецени, че гаранцията е приложима, собствеността върху повредената гума ще се счита прехвърлена на "Медина Мед ®
 8. Процедура за възстановяване на средства: След като прегледа гумата и потвърди повредата (ако отговаря на посочените по-горе условия и не може да бъде ремонтирана), "Медина Мед" издава кредитно известие на клиента, което е пропорционално на процента на остатъчната дълбочина на протектора. Основанието за кредитното известие е възстановяването на еднократна сума за гума, изчислена съгласно следната формула: (остатъчна дълбочина / нова дълбочина) х максимална сума за възстановяване, както е описано в ценоразписа на "Медина Мед" на датата на закупуване.
 9. Клиентът получава информация за статуса на искането си чрез сервиза за гуми "Медина Мед", на който е възложено задействането на оплакването му.
 10. Всички услуги, свързани с гумите, ремонта или подмяната на гумата, са за сметка на клиента.
 11. *Клиентът представлява компания, извършваща превоз на товари чрез автопарк от тежкотоварни автомобили, които притежава, поддържа и управлява за своя сметка.
 12. Срок на "CONTINENTAL - Гаранция Защита": 1 година от датата на покупка.
 13. Териториален обхват на "CONTINENTAL - Гаранция Защита": България.
 14. Кампанията "CONTINENTAL - Гаранция Защита" е валидна само за тежкотоварни гуми с марката CONTINENTAL и не важи за гуми за леки и лекотоварни превозни средства под марката CONTINENTAL.
 15. Кампанията "CONTINENTAL - Гаранция Защита" е валидна при закупуване и монтиране на гуми изключително от сервизи за гуми "Медина Мед".
 16. Кампанията "CONTINENTAL - Гаранция Защита" не важи за сегмента гуми ON/OFF.
 17. Повече информация може да намерите: СЕРВИЗИ ЗА ГУМИ МЕДИНА МЕД

 

 

София, бул.В.Вазов № 83 - вижте повече

Тел: +359 887 287 539 | +359 885 862 557

Тел: +359 882 938 074 | +359 889 460 206
 

Тел: +359 884 331 339 | +359 884 512 319 

Тел: +359 886 968 887

                            
Тел: +359 2 827 47 43   | +359 886 438 514 
Тел: +359 886 070 223 | +359 887 432 818 
 
Тел: +359 56 888 600   | +359 886 438 527 
Тел: +359 888 721 590 
 
Тел: +359 52 750 027   
Тел: +359 886 438 497 | + 359 884 512 134 
 
Тел: +359 32 693 122    | +359 888 332 876 
Тел: +359 885 460 444 | +359 886 438 526 
 
Тел: +359 34 452 845    
Тел:  +359 887 439 399 | +359 882 37 03 11 
 
Тел: +359 82 845 348 | +359 886 438 495
 
Тел: +359 42 623 871 | +359 887 33 66 86
Тел: +359 886 43 85 20 | +359 889 542 032
  
Тел: +359 885 86 86 84
Тел: +359 882 500 996
E-mail: dobrich@medina-med.com
 

Хасково, бул. Съединение № 69  - вижте повече

Тел:  +359 882 424 332  

Тел:  +359 887 393 927

E-mail: n.dimolarev@medina-med.com

 

 

 

ГЛАВЕН ОФИС И СЧЕТОВОДСТВО
Стара Загора 6000, Хрищенско шосе №8
Тел: +359 42 600 261 - Главен офис
Тел: +359 42 601 098 - Счетоводство
Факс: +359 42 622 911 
E-mail: medina@medina-med.com

 

МЕДИНА МЕД ООД е регистрирана в Агенция по вписванията, с идентификационен номер 123737210 и данъчен номер BG123737210, адрес - Стара Загора 6000, ул.Хрищенско шосе №8.