2 ГОДИНИ ЗАЩИТА - БЕЗПЛАТНА ГУМА В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА

21 March 2021

Уникалният скандинавски опит на Nokian Tyres ви гарантира безопасно и комфортно шофиране при всякакви пътни условия. Гаранцията за гумите е нашият безплатен бонус за клиентите, който ще ви позволи да продължите пътуването си дори в непредвидени ситуации.

 

Двугодишната гаранция осигурява на клиента безплатно нова гума от съответния вид при случайно възникнала повреда на оригиналната гума.

 

Гаранцията е валидна единствено за Гуми, закупени от сервиз за гуми Медина Мед ООД, в периода между 01.01.2021 г. и 31.12.2021 г. 

 

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА:

 

 

 

 

1. ПРЕДАЙТЕ ПОВРЕДЕНАТА ГУМА В СЕРВИЗ ЗА ГУМИ МЕДИНА МЕД.

Търговецът проверява валидността на Гаранцията, като проверява (a) предоставената от клиента оригинална фактура, доказваща покупката на Гумата, (b) предоставената от клиента Гаранционна карта на Nokian Tyres и (c) изпълнението на останалите условия (ограничения) на Гаранцията.

 

2. ТЪРГОВЕЦЪТ ЗАМЕНЯ ГУМАТА.

Търговецът безплатно ще замени повредената гума с нов продукт от съответния вид на Nokian Tyres. Вие поемате единствено разходите за монтирането на новата Гума.

 

3. ТЪРГОВЕЦЪТ ПОПЪЛВА БЛАНКАТА.

Търговецът попълва Гаранционната карта на Nokian Tyres заедно с вас. Вие запазвате оригинала на картата, а Гаранционният дилър запазва копие на картата.

 

ГАРАНЦИЯТА СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА СЛЕДНИТЕ ГУМИ:

 

ВСЕСЕЗОННИ ГУМИ NOKIAN 

Nokian Seasonproof |  Nokian Seasonproof SUV Nokian Weatherproof Nokian Weatherproof SUV | Nokian Weatherproof C

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ГУМИ - РЕГИСТРАЦИЯ

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ГУМИ НА NOKIAN TYRES -  УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.Настоящата Гаранция се предоставя от Nokian Tyres s.r.o. (дружество с ограничена отговорност), с регистрация на адрес Prague 4, V Parku 2336/22, Prague 4, пощенски код 14800, Чешка република, Идентификационен номер 457 94 375, записана в търговския регистър на Градски съд - Прага, Раздел Ц (C), Дело No. 11311, чрез нейните търговци, участващи в програмата за Гаранция за гумите от марката Nokian Tyres, произведени от Nokian Renkaat Oyj.

 

2. Гаранцията се отнася само за следните гуми: Nokian Snowproof P, Nokian WR Snowproof, Nokian WR A4, Nokian WR D4, Nokian WR SUV 4, Nokian WR SUV 3, Nokian WR C3, Nokian Powerproof, Nokian Wetproof, Nokian Powerproof SUV, Nokian Wetproof SUV, Nokian iLine, Nokian Rotiiva AT, Nokian Rotiiva AT Plus, Nokian cLine Van, Nokian cLine Cargo, Nokian Seasonproof, Nokian Seasonproof SUV, Nokian Weatherproof, Nokian Weatherproof C. Гаранцията е валидна единствено за Гуми, закупени в периода между 01.01.2021 г. и 31.12.2021 г. на територията на България от дилър, участващ в програмата на Nokian Tyres, сервизи за гуми Медина Мед.

 

3. Гаранцията покрива случайно възникнали повреди на Гумата - ако Гума, която е била използвана правилно и е била монтирана коректно, се повреди случайно по време на нормална употреба (вижте "Условия и ограничения"), клиентът ще получи безплатно нов продукт от съответния вид от който и да е търговец на Nokian Tyres, участващ в програмата за Гаранция на гумите, сервизи за гуми Медина Мед.

 

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

 

Гаранцията има следните условия:
 • Клиентът е закупил комплект от минимум две гуми.
 • Гумата е правилно монтирана към джанта, която съответства на стандартите ETRTO (международни спецификации, издадени от Европейската техническа организация за гуми и джанти; стандартите могат да бъдат открити на www.etrto.org или на стандартите STRO (приложими международни стандарти в съответствие със специалните изисквания за Северна Европа, издадени от Скандинавската организация за гуми и джанти; стандартите могат да бъдат открити на www.stronordic.com.
 • Гумата не е била претоварена и е била напомпана до препоръчаното от производителя налягане.
 • Гумата е използвана при нормални условия. Мотоспортове, употреба с автомобили за спешна помощ или всякаква друга употреба, която е сравнима с тези, не се покрива от Гаранцията.
 • Гаранцията трябва да бъде регистрирана на интернет страницата на Nokian Tyres www.nokiantyres.bg/obeshchaniia-za-klienta
 • Валидността на гаранцията трябва да бъде доказана чрез представяне на (а) оригиналната фактура, доказваща закупуването на Гумата в периода между 01.01.2021 г. и 31.12.2021 г. и (б) и оригинал на Гаранционната карта на Nokian Tyres.
Гаранцията има следните ограничения:
 • Гаранцията е валидна до минимална остатъчна дълбочина на протектора четири (4) милиметра и до изтичането на две (2) години от датата на закупуване на Гумата, което и да настъпи първо, и е валидна единствено за първия автомобил, на който е била монтирана Гумата.
 • Гаранцията е валидна само в държавата, в която е издадена.
 • Гаранцията не покрива вандализъм или кражба.
 • Гаранцията не покрива счупени джанти или друга пряка или косвена щета.
 • Гаранцията не покрива увреждания на Гумите, причинени от дефект на автомобила, неправилна употреба или ремонт на Гумите.
 • Избраната Гума за замяна трябва да бъде със същия размер (или поне за същия автомобил или джанта) като увредената.
 • Избраната Гума за замяна трябва да е предназначена за същия сезон като увредената.
 • Всяка закупена Гума може да бъде заменена само веднъж по време на периода на валидност на Гаранцията.
 
За повече информация - сервизи за гуми Медина Мед 
 
София, бул.Околовръстен път 255 Тел: +359 884 331 339 | +359 884 512 319  София, бул.В.Вазов 83 Тел: +359 887 287 539 | +359 885 862 557
Тел: +359 882 938 074 | +359 884 512 319 
 
София, бул. Сливницa 576 
Тел: +359 2 827 47 43   | +359 886 438 514 
Тел: +359 886 070 223 | +359 887 432 818 
 
Бургас, бул. Одрин 82 
Тел: +359 56 888 600   | +359 886 438 527 
Тел: +359 887 322 102 | +359 888 721 590 
 
Варна, бул Перла 44 
Тел: +359 52 750 027   
Тел: +359 886 438 497 | + 359 884 512 134 
 
Пловдив, бул. Кукленско шосе 
Тел: +359 32 693 122    | +359 888 332 876 
Тел: +359 885 460 444 | +359 886 438 526 
 
Пазарджик, бул. Пловдивско шосе 
Тел: +359 34 452 845    
Тел:  +359 887 439 399 | +359 882 37 03 11 
 
Русе, бул. 3-ти Март 42 
Тел: +359 82 845 348 | +359 886 438 495
 
Ст.Загора ТОВАРНИ, Хрищенско шосе 1 
Тел:  +359 42 681 490   
Тел: +359 886 43 85 20 | +359 889 542 032
 
Добрич, Южна промишлена зона, Околовръстен път, Добротица 30 (Патарника)   
Тел: +359 885 86 86 84 
Тел: +359 882 500 996
E-mail: dobrich@medina-med.com
 
РАБОТНО ВРЕМЕ:
 
Понеделник - Петък:Събота:Неделя: 08:30 - 18:0008:30 - 17:00Почивен ден 
 
ГЛАВЕН ОФИС И СЧЕТОВОДСТВО
Стара Загора 6000, Хрищенско шосе №1
Тел: +359 42 600 261 - Главен офис
Тел: +359 42 601 098 - Счетоводство
Факс: +359 42 622 911 
E-mail: medina@medina-med.com
 МЕДИНА МЕД ООД е регистрирана в Агенция по вписванията, с идентификационен номер 123737210 и данъчен номер BG123737210, адрес - Стара Загора 6000, ул.Христо Ботев 123А.