ДОСТАТЪЧНИ ЛИ СА САМО ДВЕ ЗИМНИ ГУМИ ?

17 Октомври 2011

Макар че изглежда логично от икономична гледна точка монтирането на две зимни гуми на задните колела при задно предаване и оставяне на летните гуми на другите колела, това в голяма степен Ви излага на реален риск. В случай на интензивно ползване на спирачките, тежестта на превозното средство се пренася на предната ос на автомобила. Превозно средство със задно предаване става по-бавно, когато на предната ос са поставени летни гуми, които обаче имат по-слабо сцепление.

Как е при автомобилите с предно предаване?
Важи същото, защото съществува голяма разлика между зацепването и страничните сили и поради това превозното средство много лесно може да стане нестабилно при навлизане в завой. От това следва, че за постигане на  максимална безопасност е задължително да се монтират зимни гуми и на четирите колела.

Полезни съвети за безопасност:
Сложете си зимни гуми на всичките колела!
...и помнете – важно е при зимните гуми да се контролира дълбочината на каналите (най-малко 4 мм) и правилното им напомпване  (вижте препоръките на производителя на превозното средство)!!!