„Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини”

2 Май 2023

На 28.04.2023 г, проект „Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини” на Медина Мед ООД бе одобрен за финансиране по Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021, Програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“, Целеви прием на проектни предложения, Фокус област: „Иновации за зелена индустрия“, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

 

На 28.04.2023 г, проект „Въвеждане на иновативен технологичС официално писмо на Иновация Норвегия, считано от 28 април 2023г, проект „Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини” на Медина Мед ООД бе одобрен за финансиране по Програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“, Целеви прием на проектни предложения, Фокус област: „Иновации за зелена индустрия“, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Информация относно Норвежки финансов механизъм 2014-2021 в България, можете да откриете на:н процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини ” на Медина Мед ООД бе одобрен за финансиране по Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021, Програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“, Целеви прием на проектни предложения, Фокус област: „Иновации за зелена индустрия“, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/

 

Проект „Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини” е свързан със закупуване, въвеждане вексплоатация на новооборудване за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини.

 

Обща цел на проекта: Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини.

 

Бенефициент: Медина Мед ООД

 

Обща стойност: 500 043,00 евро, от които 300 000,00 евро безвъзмездна финансова помощ и 200 043,00 евро собствено финансиране.

 

Начало: 28.04.2023г.

 

Край: 30.04.2024 г.

 

Screenshot 2023-05-11 at 10.31.07.png (1575×1180)