Три четвърти от акционерите на Michelin реинвестират в нови акции

26 Юни 2013

Почти три четвърти от акционерите Michelin са упражнили правото си да реинвестират своите дивиденти за 2012 г. в размер на 2,40 евро за дялово участие в нови акции на производителя на гуми. Обемът на разпределение на тези дивиденти на акционерите се равнява на почти 60 на сто от общия дивидент. С това доведе до общ увеличен брой на акциите на Michelin от 4,46 милиона на 187 024 562.