Разширено търговско присъствие на гуми Continental в Китай

30 Април 2013

Според множеството съгласувани доклади от медиите в региона, Continental ще определи своето  търговско присъствие в Китай на една по-широка основа. Във всеки случай Jay Dhillon, генерален мениджър на гумите Continental в Китай, е трябвало да оповести броя на одобрените предприятия - партньори в рамките на "BestDrive" – това означава, че знамето на компанията ще се развява на повече места в страната през тази година:

По този начин през 2013 г. се планира ръст до 1000 обекта, така че до края на годината ще бъдат достигнати 2500. След приблизително удвояване на броя на предприятията от отварянето на секцията на повече от три на ден през тази година, то през следващите пет години ще се добавят от десет до петнадесет нови обекта за година. 

"След достигане на твърдата си позиция през 2012, Continental започна и втория си етап на развитие в Китай. Но ние трябва да бъдем още по-бързи. Ние сме похарчили 80 процента от нашия маркетингов бюджет за откриването на магазини и удвояването на нашите екипи по продажбите“, цитира в тази връзка Dhillon.

Само в Пекин трябва вече да има дванадесет "BestDrive" предприятия, а за установяването на тези магазини, според неговите думи, ключова функция ще играе движението плановия растеж на предприятията в Китай. Според Dhillon, сега Conti в Китай развива 90 на сто от бизнеса си от смяна на гуми и десет процента от оригинално оборудване - според докладите концернът се надява за в бъдеще за едно по-балансирано съотношение от порядъка на около 65 към 35 процента.