Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции"

10 Май 2023

В изпълнение на проект „Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини”, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021, Програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“, Целеви прием на проектни предложения, Фокус област: „Иновации за зелена индустрия“,  Медина Мед ООД оповестява процедура за избор на изпълнител с предмет:

 

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:

 

 

Обособена позиция 1: Машина за обстъргване на гумени агро вериги – 1 бр.

Обособена позиция 2: Машина за обръщане на гумени агро вериги – 1 бр.

Обособена позиция 3: Машина за обработка и ремонт на гумени агро вериги – 1 бр.

Обособена позиция 4: Машина с престъргваща глава – 1 бр.

Обособена позиция 5: Мостов кран – 1 бр.

 

Срок за подаване на оферти – от 11.05.2023 г. до 19.05.2023 г., 16:00 ч.

Дата на отваряне на офертите – 20.05.2023 г., 10:00 ч.

 

Документация по процедура, както следва: 

https://drive.google.com/drive/folders/1xxR_dRgCL1sR8_safl1wMCCr1ht_1xCx?usp=share_link