Противоепидемични мерки в сервизи за гуми Медина Мед ООД.

14 Март 2020

 

Уважаеми Клиенти,

 

След актуализиране на заповед РД-01-124/13.03.2020 от Министерство на Здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки в страната, желая да ви информирам, че считано от 16.03.2020 Понеделник - Медина Мед ООД подновява работният процес, при стриктно спазване и осигуряване - на необходимите за запазване здравето на своите клиенти здравни/противоепидемични мерки (санитарно-хигиенни условия) !

 

Вашата безопасност остава наш основен приоритет! 

 

 

 

 

Противоепидемични мерки в сервизи за гуми Медина Мед ООД.

  • Организиране по сервизи и места на извънредни мерки, които да не позволяваме струпване на хора в офис/чакалня части.
  • Регулярно почистване на пода с хигиенен препарат.
  • Регулярно почистване на работните плотове с хигиенен препарат.
  • Регулярно почистване на дръжки на врати и парапети, както и малки повърхности - бутони, клавиатури, пос терминали.
  • Използване на предпазни маски от всички колеги.
  • Използване на предпазни ръкавици.
  • Редовно миене на ръце с топла вода и сапун, за поне 20 секунди.
  • При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на сухи ръце в продължение на минимум 30 секунди, трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете.
  • Избягване на близък контакт с хора - мин. 1,5 - 2 метра дистанция.

 

Повече информация може да намерите:

 

ОНЛАЙН МАГАЗИН

Тел: +359 700 20 707
Факс: +359 2 856 5203
*На цената на един градски разговор
 
СЕРВИЗИ ЗА ГУМИ МЕДИНА МЕД  
 

София, бул.В.Вазов 83 

Тел: +359 887 287 539 | +359 885 862 557

Тел: +359 882 938 074 | +359 884 512 319 
 

НОВО! София, бул.Околовръстен път 255 - вижте повече

Тел: +359 884 331 339 | +359 884 512 319

 
София, бул. Сливницa 576 
Тел: +359 2 827 47 43   | +359 886 438 514 
Тел: +359 886 070 223 | +359 887 432 818 
 
Бургас, бул. Одрин 82 
Тел: +359 56 888 600   | +359 886 438 527 
Тел: +359 887 322 102 | +359 888 721 590 
 
Варна, бул Перла 44 
Тел: +359 52 750 027   
Тел: +359 886 438 497 | + 359 884 512 134 
 
Пловдив, бул. Кукленско шосе 
Тел: +359 32 693 122    | +359 888 332 876 
Тел: +359 885 460 444 | +359 886 438 526 
 
Пазарджик, бул. Пловдивско шосе 
Тел: +359 34 452 845    
Тел:  +359 887 439 399 | +359 882 37 03 11 
 
Русе, бул. 3-ти Март 42 
Тел: +359 82 845 348 | +359 886 438 495
E-Mail: ruse@medina-med.com 
 
Ст.Загора ЛЕКИ, бул. Христо Ботев 123А 
Тел: +359 42 623 871 | +359 887 33 66 86
 
Ст.Загора ТОВАРНИ, Хрищенско шосе 1 
Тел:  +359 42 681 490   
Тел: +359 886 43 85 20 | +359 889 542 032
 
 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:
 

Понеделник - Петък:

Събота:

Неделя:

08:30 - 17:30

08:30 - 14:00

Почивен ден