Пазарът на бандажни гуми непрекъснато нараства

26 Септември 2013

Пазарът на плътните автомобилни гуми нараства непрекъснато. Както се казва в едно скорошно проучване, в света през миналата година са продадени 393 милиона от тези гуми, при което темповете на растеж спрямо миналите години е с десет процента повече. Повечето от тези гуми са произведени в Европа и в Югоизточна Азия, по-специално във Виетнам, но също така и в Шри Ланка. За Китай обаче през последната година, според проучването, се падат само два процента от производството на плътни гуми, а около 60 производители разполагат с капацитет от 7,5 милиона плътни гуми, при което за 2012 г. и съответно 6,36 милиона от тези гуми са произведени в Китай. 45% от всички произведени бандажни гуми в света се инсталират на мотокари.