На 19 септември 2019 г, проект „Въвеждане на иновативно и зелено, екологосъобразно производство на възстановени гуми с размер 40 00R57”

1 Октомври 2019

На 19 септември 2019 г, проект „Въвеждане на иновативно и зелено, екологосъобразно производство на възстановени гуми с размер 40 00R57” на Медина Мед ООД бе одобрен за финансиране по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България, Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

 

С официално писмо на Иновация Норвегия, считано от 19 септември 2019 г, проект „Въвеждане на иновативно и зелено, екологосъобразно производство на възстановени гуми с размер 40 00R57” на Медина Мед ООД бе одобрен за финансиране по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България, Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014- 2021. Информация относно Норвежки финансов механизъм 2014-2021 в България, можете да откриете на: 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/

 

Проект „Въвеждане на иновативно и зелено, екологосъобразно производство на възстановени гуми с размер 40 00R57” е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация на ново оборудване за производство на тежки индустриални гуми размер 40 00R57, модернизиране на съществуващи производствения помещения на площадката на Медина Мед ООД; изготвяне на оценка за жизнения цикъл на продукта и проучване относно въздействие върху околната среда.

 

Обща цел на проекта: Въвеждане на производство на възстановени тежки индустриални гуми с размер 40 00R57, чрез иновативен процес на доставка на топлина с пара, вместо с вода и едностъпково обработване на основата.

 

Бенефициент: Медина Мед ООД Обща стойност: 1 537 700 евро (от които 700 000 евро безвъзмездна финансова помощ и 837 700 евро собствено финансиране). Начало: 19.09.2019 г. Край: 31.01.2021