Michelin стартира в САЩ мрежовата услуга „Truck-Care”

17 Март 2014

Под името "Truck-Care" Michelin поставя началото в САЩ на сервизна мрежа за обслужване за флотите на лекотоварните автомобили. Зад това стоят от една страна около 100 предприятия като Tire Centers Inc., Snider Fleet Solutions, Valley Tire или Ziegler Tire като доставчици на услугата, а от друга страна има разработена от TMW система за управление на флота с Web-базирано решение. Предимствата на подхода "Truck-Care", според производителя на гуми, включва преглед по всяко време на всички съответстващи данни в автомобилните паркове, като също така се постига на национално ниво единно ценообразуване за сервизните работи и части с гаранция за извършената работа на превозните средства.