Медина Мед ООД успешно приключва дейностите по проект „Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини”

22 Февруари 2024

Медина Мед ООД успешно приключва дейностите по проект „Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини”, финансиран по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, Целеви прием на проектни предложения, Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов Медина Мед“ ООД успешно приключва дейностите по проект „Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини”, финансиран по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, Целеви прием на проектни предложения, Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021. 2014-2021.

 

„Медина Мед“ ООД успешно приключва дейностите по проект „Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини”, финансиран по Програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“, Целеви прием на проектни предложения, Фокус област: „Иновации за зелена индустрия“, като процедурата е част от инициативите, съфинансирани от Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Информация относно Норвежки финансов механизъм 2014-2021 в България, можете да откриете на:

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/

 

Проект „Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини” е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация на ново оборудване за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини.

 

Обща цел на проекта: Въвеждане на иновативен технологичен процес за регенериране на гумени вериги за селскостопански машини.

 

Бенефициент: Медина Мед ООД

 

Обща стойност: 500 043,00 евро, от които 300 000,00 евро безвъзмездна финансова помощ и 200 043,00 евро собствено финансиране.