МЕДИНА МЕД ООД подписа АДБФП по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз

11 Юли 2023

На 03.07.2023 г. МЕДИНА МЕД” ООД подписа АДБФП по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) №BG-RRP-3.005-0961-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “.

 

Обща цел на проекта: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на МЕДИНА МЕД” ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

 

Очакваният ефект е улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация на компанията

 

Обща стойност: 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. европейско съфинансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

-  увеличение на клиентската база на дружеството;

- подкрепа в изграждането на доверие както в компанията, така и в предлаганите продукти и услуги;

- увеличение на нетните приходи от продажби;

- подобряване на финансовия резултат на МЕДИНА МЕД” ООД.

 

Линк: 

 

https://medina-med.com/files/custom/Prilojenie%202.22.1_Info_sait.pdf