Continental засилва продукцията си в новия американски завод за гуми

3 Декември 2013

Производството на гуми в новия завод на Continental в Sumter (Южна Каролина/САЩ) сега е започнало по-рано от първоначално планираното. Планът беше да се започне с производството на гуми за леки и лекотоварни автомобили на място през януари 2014 година. Нормалната пълна експлоатация на централата обаче ще започне още през следващия месец. Немският производител е положил основния камък в Съмтър през март 2012 и е взел решението да се инвестира в този проект преди около две години. В първата си фаза до 2017 г., годишно трябва да се произвеждат в Sumter около 4,6 милиона гуми, а от 2021 г. този капацитет ще трябва да се разшири до осем милиона.