26 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРВИЗ ГУМИ

Екип

 

инж.Иван Панчов
Управител на Медина Мед ООД

Тел: +359 42 600 261 
E-mail: ivanpanchov@medina-med.com

 

Илиана Панчова
Управител на Медина Мед ООД

Тел: +359 42 600 261 
E-mail: ivanpanchov@medina-med.com

инж.Владимир Владимиров
зам. Управител

Тел: +359 42 600 261 
E-mail: medina@medina-med.com

Гергана Колева

Главен счетоводител

Тел: +359 42 601 098
E-mail: g.koleva@medina-med.com

Николай Панчов
Мениджър ОНЛАЙН

Тел: +359 42 600 261 
E-mail: npanchov@medina-med.com

Ивелин Панчов
Мениджър маркетинг

Тел: +359 42 600 261 
E-mail: ivo.panchov@medina-med.com

 

д-р Ивайло Пантелеев
Администрация

Тел: +359 42 600 261 
E-mail: i.panteleev@medina-med.com

инж. Валентин Михов
Администрация

Тел: +359 42 600 261 
E-mail: v.mihov@medina-med.com